İletişim

 

                                        İLAN

 

 

            S.S. 250 Sayılı Kırklareli Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

 

            Kooperatifimizin birleştirilerek yapılacak olan 2020/2021 ve 2021/2022 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.11.2022 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat: 10:30’ da Kırklareli Paşa Kafe Düğün Salonu’nda ( Karakaş Mahallesi,Babaeski Yolu No:27 Merkez Kırklareli )  yapılacaktır.

 

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32’nci Maddesi doğrultusunda 20.11.2022 tarihine  rastlayan Pazar günü Kırklareli Ticaret Borsası Toplantı Salonunda ( İstanbul Yolu Üzeri 1.Km ) aynı saatte yapılacaktır.

 

            Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

 

                                                                                                          YÖNETİM KURULU

                                                    

                                   GÜNDEM

 

 

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili  ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).

 

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı.

 

3- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2020/2021 iş yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

 

4- 2021/2022 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

 

5- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2020/2021 iş yılına ait Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesine istinaden oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2020-31.07.2021 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

 

6- Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2021-31.07.2022 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

 

7- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda birleştirilen 2020/2021 ile 2021/2022 iş yılları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı oya sunulması.

 

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, bu kapsamda;

 

a- 01.08.2020-31.07.2021 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

 

b- 01.08.2021-31.07.2022 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

 

9- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2022/2023 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

 

10- Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gönderilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2016/2017 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 

 11- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta ve uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2022/2023 iş yılı, yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

 

12- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesine istinaden, Kooperatif Yönetim Kurulunca genel kurulların 2 yılda bir birleştirilerek yapılabilmesine yönelik hazırlanan önergenin görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 

13- 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2023/2024 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

 

14- 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda kooperatifimize gelebilecek risturn payı ile birlikte kooperatifimizin 2022/2023 iş yılı risturnlarının dağıtılabilmesi ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.  

 

15- 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gelebilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2017/2018 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 

16- 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2023/2024 iş yılı yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

 

17- 2022/2023 ve 12’nci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2023/2024 hesap dönemlerine ait denetçilerin belirlenmesi.

 

18- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.

 

19- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.

 

20- Kooperatif Anasözleşmesi’nin 43’üncü Maddesi 1’inci fıkrasına istinaden; Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi.

 

21- Tasnif Kurulunun teşkili.

 

22- Yönetim Kurulu üyeliklerine 6 asıl ve 6 yedek üyenin gizli oyla seçimi. (4 yıllık süre için)

 

23- Birlik Genel Kurulunda kooperatifi temsil edecek asıl ve yedek kooperatif temsilcilerinin gizli oyla seçimi (4 yıllık süre için)

 

24- Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Duyurular Modülü
İhaleler Modülü